עולמות אחרים

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

עולמות אחרים

המושג "עולם הבא" הוא תוצר השלכה של תפישה לינארית לתחום המימד הלא חושי, כי קיומו של עולם אחר אין משמעו המשכו של עולם זה על ציר הזמן אלא קיומו של מימד שונה מזה שאנו קוראים "העולם הזה".

עולם אחר אין משמעו עולם שהשונות שלו מן העולם הזה היא חומרית אלא היבטית; זהו היבט של המציאות שהיבט אחד שלה הוא מה שאנו קוראים "עולם החומר" או "עולם החושים".

למעשה, עולם הוא היבט - ואולי אנטי-היבט; כי מושג העולם קשור בשורשו למושג נעלם, כלומר: מה שאיננו רואים, בהגדרה.

איך ניתן להבין את מושג העולם כנעלם? כהקשר שאינו נראה, כלומר: כמהות שאיננה נתפשת על ידי החושים. דוגמא לכך היא, למעשה, כל עובדה. עובדות המציאות "עטופות" בחומריות ביחס ישר למידת ראיית הרואה. כל יצור חי (ובוודאי גם כל אדם) מייצג נקודת מבט אחת. מנקודת מבט חושנית האדם אינו רואה עולם אלא את עטיפתו החומרית. תודעתית, הוא תופס את העולם כמהות שלמה ויודע אותו כשלם, אך הוא אינו רואה אותה בעיניו כשלם; עיניים תופשות חלק מהעולם, כלומר: אינן רואות את מה שנעלם מהן - את העולם - אך הוא קיים. העולם (הנעלם) קיים.

האדם מכיר את העולם השלם, הנפרד מהעולם החומרי, דרך העובדה שהוא מכיר בקיומם של ערכים מופשטים שאותם אין הוא תופש בחושיו. המכלול של כל מה שקיים הוא העולם שאנו קוראים בשם "המציאות". עולם זה הוא הגדול ביותר, אף שלמושג גודל, בהקשר זה, אין כמעט משמעות – במיוחד כאשר הוצאנו את התפישה החושית כקנה מידה לגודל מן המשחק...

נתונים נוספים