עושים ולא עושים

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

עושים ולא עושים

התשת בני האדם הצעירים של החברה נעשית על ידי הרעיון שאת כל בעיות העולם או החברה ניתן לפתור באופן מיידי, על ידי פעולה מסוימת.

אך העולם מורכב ומסובך מכדי להיות כזה שכל בעיותיו יכולות להיפתר באמצעות נוסחה אחת; האמת היא שהמציאות היא כולה מרחב שיתופי שבו חולקים כל יצרני העולם, כשכל אחד מהם אחראי באמצעות יחידאיותו על השלמתה של פעולה מסוימת, אך התרבות האינטלקטואלית איננה מסייעת לראות עובדה חיה זו.

כתוצאה מבעייתיות זו מגיעים בני אדם שמנסים לפתור את בעיות העולם למסקנה שאין במציאות פעולה יוצרת חיובית ומכך להנחה שאין טעם בעשיה כלל. דבר זה יוצר התשה, הגורמת לא רק לשיתוק וליאוש אלא גם לשנאת אלה ש"לא עושים" על ידי "העושים" ובשלב מאוחר יותר על ידי בוז של "הלא עושים" כלפי "העושים".

נתונים נוספים