עזר כנקודת ייחוס

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

עזר כנקודת ייחוס

מושא ההתייחסות שלך למציאות הוא תמיד אנושי וכאשר זה איננו אלוהים זה אדם מסויים או קבוצת אנשים מסויימת. אין ראנד ראתה זאת במין כנקודת ייחוס מטפיסית וזו, כפי שמציעה בתורה החשיבות של האישה לגבר. זו משמעות הרעיון של עזר כנגדו: נקודת ייחוס.

האשה שלך והחברה שלך או אלוהים יהיו נקודת הייחוס של רעיונותיך או השקפתך על המציאות. הם יהוו את יסוד תבנית העולם ויגדירו אם הוא מיכני או אנושי, אם הוא חיובי או שלילי ואילו תכונות הוא נושא. הם קובעים את פעולותיך בצורה שלפיה המודל האמנותי פועל והוא מגדיר את היחסים בין החמרי והרוחני על ידי היחסים שבין המיכני לאנושי, שהם היחסים בין הכפוי, המייצג את מה שלא ניתן לבחירה לבין האדם הבוחר, המייצג, כמובן, את הבחירה.

במציאות, נקודת היחוס הנשית לגבר היא אימו, שמהווה, בשלבי חייו, הראשונים את כלל עולמו. ממנה הוא יונק את הנחוץ לקיומו גם ברמה גופנית וגם ברמה רוחנית. בהקשר זה ניתן להבין גם איך דמות האם ואח"כ דמות האב בונים נקודות יחוס לגבי כלל הקיום.

נתונים נוספים