עניים ועשירים

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

עניים ועשירים

הסוציאליזם מציג את היחסים בין עניני העשירים לאלה של העניים כניגוד ענינים, אך הדבר מנוגד למציאות. למעשה, אין הצלחתו של העשיר מנוגדת לזו של העני ועל אף שכך הדברים מוצגים לעתים קרובות על ידי השיטה, אין לו, לעני, ענין שהעשיר ייכשל.

למעשה, הצלחתו של העשיר היא הערובה לתמיכתו בעני. לא מדובר רק ברצונו של העשיר לסייע או לתרום לעני בגלל דאגתו למצבו הכלכלי אלא בעובדה שהעני מרוויח מבחינה מעשית מעושרו של העשיר בכך שהוא מהווה חלק מהמנגנון שמקים העשיר כדי להפיק רווחים.

אין לעני ענין לפגוע בהצלחה או ביעילות של מערכת רווחית פועלת, כמו זו שבה יש לו משרה. לצורך המחשת הענין די אם נשאל: האם פועל יפסיד או ירוויח מזה שהמפעל שבו הוא עובד יפסיד, ייכנס לקשיים או, אולי, ייסגר? שלא לדבר על כך שהמועסקים במערכת כלכלית של חברה עשירה מחזיקים בהון פרטי הקטן, לרוב, מזה של מעסיקיהם, אך אין הם בהכרח "עניים".

נתונים נוספים