ענישה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

ענישה

הטעות הרווחת בחברה שבה נפוצה מערכת של כליאה ועונש המאסר כחלק מהשיטה המשפטית היא שאדם יכול להעניש אדם. למעשה, הוא איננו יכול: הוא יכול לגרום לו סבל רב באמצעות כליאתו, אך ספק באם אפשר לראות סבל זה כעונש.

אדם יכול להגן על עצמו מפני בני אדם אחרים. בהקשר זה הוא יכול ורשאי לפגוע במי שלדעתו מסוכן לו – ולעשות זאת בכל דרך שהטכנולוגיה שבידו מאפשרת לו. אך אין הוא יכול לדעת במדויק באם פגיעתו באדם אחר היא בעלת השפעה שניתן לקוראה "חינוכית".

יש מצבים מיוחדים שבהם ניתן לנקוט בענישה כחלק מחינוך. מדובר במצבים שבהם מחזיק המחנל בזכות להעניש או אף לפגוע באחר, כמו במצב שבין הורה לילד. אדם יכול להעניש את ילדו – אך רק עד שיהיה לאדם בוגר – ולמעשה הוא חייב להענישו כחלק מהחינוך שהוא אמור לתת לו כחלק מהתחייבותו לו. הדבר נובע מכך שהוא מייצג כלפיו את המציאות וחוקיה.

נתונים נוספים