ענישה מטפיסית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

ענישה מטפיסית

לעתים קרובות הרוע בעולם הוא זה של אנשים אשר עוצרים בעד הידע להתפשט ולסייע לאלה שזקוקים לו.

נראה שהעונש המטפיסי המתאים לסוג פשע זה הוא שלאלה הנוקטים בו לא יהיה מרפא, כאשר יבוא אסונם שלהם, מרפא המבוסס על ידע חדש כזה, כמו למשל במקרה של דרך ריפוי שהתנגדו לה.

לאנשים אלה, קיומם של הגוף, הרכוש או הילדים הם הסכנה הראשית, שכן שלושת אלה הם בני הערובה הטבעיים של אסונות, וכאשר יפגעו אחד, שניים או שלושה מאלה יהיה הנענש חסר הגנה.

10.2.99

נתונים נוספים