ערך מאוים

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

ערך מאוים

איום מתפתח כלל עולמי, שהוא ביטוי הולך וגובר של רוחות תאוות הבצע והשלטון הנושבות מעבר לעולם החופשי, הולך ומחמיר ביחס ישר לגדילת פעולת השוק הבינלאומי, בצד העובדה ששוק הערכים אינו מוגבל רק לטכנולוגיה או לרווחה חומרית.

מדובר באיום על הערך הראשי שממנו נהנים אזרחי העולם החופשי - ובמיוחד נתיניה של אומה כמו ארה"ב - שהוא החופש. לאיום זה מסייעים כוחות פוליטיים כלל עולמיים המניפים את דגל הסוציאליזם האנטי-קולוניאליסטי מזה למעלה ממאה שנים.

ערך החופש חסר מאד מאד לעבדיו הנרצעים של העולם, המאכלסים בעיקר את המדינות הפחות-חופשיות, שהן אלה המייצרות את שירותי כלל האנושות. הדיקטטורות, המזהות את קיומו של הרעב לחופש אצל נתיניהן המשועבדים, שאותם הם מנצלים ככוח עבודה זול הנמכר על ידן לעולם, מתחמקות מעימות ישיר עם הבעיה המוסרית של הדיכוי שהם מפעילים נגד נתיניהן באמצעות הטלת האשמה המסורתית של ניצול הפרולטריון המתבטא בעולם השלישי על ידי המדינות ה"קפיטליסטיות".

נתונים נוספים