פילוסופיה ואמנות

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

פילוסופיה ואמנות

העיסוק בפילוסופיה הוא לימוד המציאות מבחינה עקרונית. העיסוק באמנות הוא עיסוק בתרגילי יישום של עקרונות בדוגמאות מוחשיות של היבטי המציאות העובדתיים.

אך שני אלה אינם יכולים לבוא במקום החיים עצמם. אלה מכילים את העקרונות המופשטים ואת היישומים בעובדות זה יחד עם זה. כל אדם יכול במובן זה להיות פילוסוף או אמן, כלומר לעסוק במופשט או במוחש.

אם מנסה אדם שהשכיל בידע ובחווית אמנות לחיות ללא ישומו של ידע זה, הוא ימצא שדרך חייו לא תהיה קלה, כמו זו של האדם שיצא עם צידה מרובה לדרך, אינו אוכל אותה והיא מכבידה עליו, מבאישה והוא עצמו נחלש והולך. שומה על אדם לדעת איך לשלב בחייו את החשיבה המופשטת ואת היצירה האמנותית, בין אם הוא היוצר אותה ובין אם הוא נהנה מעובדתם האמנותית של אחרים.

ואף כי שומה על האדם לדעת את מידת נגיעותיהם המדויקות של הפילוסופיה והאמנות בחייו, מוטל עליו בכל מקרה לדעת כי מדובר בחלק בלתי נפרד מן החיים וכדאי שיהיה מודע אליו.

נתונים נוספים