פילוסופיה וענפיה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

פילוסופיה וענפיה

הפילוסופיה כוללת את כל חמשת ענפיה. הדברים אמורים, למעשה, גם על כל שיטה פילוסופית או עבודה פילוסופית שאינן מטפלות ישירות בענפי הפילוסופיה כולם. אך שיטה פילוסופית שמתייחסת רק לאחד מהם אינה יכולה להיחשב כפילוסופיה.

דבר זה אינו אומר ששיטה פילוסופית חייבת להתייחס עובדתית לכל ענפי הפילוסופיה אלא שעבודה פילוסופית רצינית בענף אחד תהיה כזו שיהיו לה השלכות לכל שאר הענפים. עבודה פילוסופית כמו זו של קאנט, למשל, אשר התמקדה באפיסטמולוגיה, מובילה בהכרח להנחות גם בתחום המטפיסיקה, האתיקה והפוליטיקה.

בתוספת לכך כדאי לזכור כי בכל חברה קיימת שולטות הנחות פילוסופיות שמוצאן בגישה פילוסופית מסוימת או בהבנה מסוימת לגבי טבעה של הפילוסופיה כמדע. הגיוני ומתבקש שגישה זו תקבע את רוח הטיפול הפילוסופי של החברה בנושאים השונים הנגזרים מפילוסופיה בכל תחומי הידע האנושי.

נתונים נוספים