פילוסופיה ופוליטיקה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

פילוסופיה ופוליטיקה

ענף הפוליטיקה בפילוסופיה חיוני לצורך עיסוק מושכל בתחום זה. אחת הסיבות ללימוד פילוסופיה היא דווקא הרצון לבצע את הראוי לביצוע בפוליטיקה.

נושאים רבים הקיימים בפוליטיקה הם כאלה שאצורים במושגים פילוסופיים כמו, למשל, מושגי הזכויות. לפעולה בפוליטיקה שנעשית בלעדי לימוד כזה אין אפשרות של יישום כי רק באמצעות מושגי יסוד פילוסופיים, שמקורם בתחום הפילוסופיה הפוליטית, ניתן לנתח, לשבור ולתקן את הליקויים של שיטות נוכחיות המצפות לתיקון.

כדי לתקשר לגבי מפתחות השיטות הפוליטיות, במטרה לתקנם, יש צורך בידיעת מפתחות השפה הפוליטית ואלה הם פילוסופיים בלבד.

נתונים נוספים