פילוסופיה כאומנות ההפשטה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

פילוסופיה כאומנות ההפשטה

כוחה של הפילוסופיה הוא בצמצום מהות מורכבת לעקרונות יסוד ספורים, בפישוט, בהצגת העקרונות היסודיים שמעורבים במצב מורכב בצורה פשוטה השווה לכל נפש ומתאימה לשכל הישר.

אלה המציגים את הפילוסופיה כתורת העומק הגאוני אשר רק מעטים ונבחרים הם בני האדם המסוגלים להגיע לעומקה או לתהות על קנקנה עושים שירות דוב למעונינים ללמוד אותה, כי בכך הם מרחיקים אותה מהישג ידם.

כמו אמנות גדולה, נכון הדבר כי יש להיות גאון כדי לקלוע ללבה של חכמה מורכבת באמצעות פשטות מושגית, אך אין צורך להיות חכם או גאון כדי להשיג אמת פילוסופית; למעשה, כל אדם בעל שכל ישר יכול להבין את נוסחאות היסוד הפילוסופיות ולשלוט בהן.

היותה של הפילוסופיה אומנות ההפשטה משמעותה היכולת הפילוסופית לדעת איך להציג גם את הדברים הקשים ביותר כפשוטים וברורים ביותר.

נתונים נוספים