פילוסופיה כהגות

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

פילוסופיה כהגות

פילוסופיה יכולה להתפרש, בהקשר של הגות, כאחת מהשתיים: כעיסוק במחשבה או כשיטה מסודרת של מחשבה מסוימת. במקרה אחרון זה ניתן לומר "הפילוסופיה של..." או "ההגות של..." ולמלא את שמו המסוים של ההוגה או האסכולה שבה מדובר.

אך ניתן להבין פילוסופיה או שיטה פילוסופית גם כמה שנקרא בעברית מסורתית כתורה. במובן זה ניתן להבין את מושג הפילוסופיה כהגות, כתורה או כאחד משני אלה. יש, עם זאת, הבדל עקרוני בין פילוסופיה, הגות ותורה:

לפחות מבחינת העברית המקורית והמסורת היהודית, תורה הוא מינוח שמאחד את משמעויות הידע עם ההנחייה לחיים ומחשבה עם סדרת הנחייות לחיים וייתכן שעל כן התורה טובה ויסודית מאשר פילוסופיה. מוצא המלה "תורה" בשורש של המלים "להורות" ו"להראות", מה שמציג את התורה כמושג חינוכי המתמקד ביחס בין בעל ידע לתלמיד.

נתונים נוספים