צדק חברתי וצדק אמיתי

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

צדק חברתי וצדק אמיתי

יש הבדל עקרוני בין צדק חברתי לצדק אמיתי. אם צדק הוא אמיתי הוא איננו שייך לתחום זה או אחר של החברה אלא לכל הצודק במציאות, שמשמעה הפעולה האנושית המתאימה לחוקי המציאות.

כדי שצדק יהיה אמיתי, כלומר אובייקטיבי עליו להיות "נקודתי", כלומר: מסוים ומתייחס למקרה מסוים. על צדק להתייחס לאירוע מסוים ולראות כמה שיותר ממנו. לעתים די בכך כדי לעשות צדק – אך לא תמיד.

בכל מקרה, לא ניתן לעשות צדק לקבוצה שלמה. באמצעות פסק דין אחד לגבי קבוצה ניתן לעשות לחבריה עוול וזה בד"כ מה שקורה כשמבטלים את ההקשר היחידאי על ידי חוק שמחייב את כל הקבוצה.

נתונים נוספים