צדק "חברתי"

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

צדק "חברתי"

אחד מהביטויים השגורים לאחרונה בפי רבים הוא "צדק חברתי". שמענו זאת גם ברבות מהצהרות הכוונות של מדינאים מן השמאל ולא רק.

אך למה הם מתכוונים כאשר הם מציינים כי מטרתם איננה "סתם" צדק, אלא "חברתי"?

מה יכולה להיות משמעותו האמיתית של "צדק חברתי"?

שהוא לא צדק אמיתי.

למעשה, כשמוסיפים "חברתי" למושג "צדק" מתקבל ביטוי שמשמעו צדק מסוג מיוחד, שאינו צדק "רגיל".

הכל יודעים כי אלה שאומרים זאת מתכוונים לפעולה בהקשר של קבוצות ידועות ולמעשים של הפניית משאבים לגורמים ידועים מראש לפני שיפוט מסויים של בעיות מסוימות. המשמעות המעשית של הדבר היא שמדובר בצדק מסוג מיוחד, המציג קבוצות אוכלוסיה מסוימות כבעלות עדיפות בזכויותיהן על פני אחרות.

ודבר זה מנוגד עקרונית לצדק אמיתי.

נתונים נוספים