קושי ההכרה בחטא

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

קושי ההכרה בחטא

חכמים אומרים שהרוע הוא חלק הכרחי מסדר העולם ואני מסכים עימם. משמעות הדבר היא שהרוע אינו מתבטא רק באויב חיצוני או באנשים זרים אלא גם בגורמים שלעתים קרובות הם חלק מהמורכבות שגם אנו שייכים אליה. דוגמה מובהקת לכך היא חיידקי מחלה, שאנו מחויבים להשמידם באמצעות תרופות שאנו לוקחים, כדי לטפל בהם ממש בתוך גופנו.

הענין קצת מסובך יותר כשמדובר בגורמים רוחניים, כמו נטיות, מחשבות או כשלים רעיוניים, כי רוב בני האדם נוטים להתעלם מהם ואינם ששים כה מהר לזהות את מציאותם של כאלה ברשותם. אני מיצר על אלה שנושאים בתוכם את הרשע, כשהוא כלול ברעיונות לא נכונים. אני רואה אותם כחולים במחלה שתפקידה ללמד רופאים לרפא ואנשים בריאים להישמר לנפשם. שלא כאנשים שמסכנים עצמם במודע כדי להביא את העולם לבריאות טובה יותר, הטרגדיה של אנשים אלה היא שהם חלו לא רק מתוך כוונה טובה אלא בדרך-כלל מתוך כוונה רעה; גם אם לא היה בכוונתם ממש להזיק, הם חטאו לפחות מתוך התרשלות לשמור על הפקדון היקר שהופקד בידיהם: חייהם האישיים.

כנראה שהעובדה שמדובר בחטא היא הסיבה לקושי הגדול לריפוי העצמי של הרוח הרוחני – שקשה לאדם להכיר בכך שביצע חטא שהיה בידו שלא לבצע.

נתונים נוספים