קשר כרוחניות

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

קשר כרוחניות

לעתים קרובות מהווה הקשר ביטוי של רוחניות, החל מהיכולת לשמור על קיומו היסודי בעולם ולדעתו וכלה בזיהוי היותו מחבר בין מהויות שנראות כנפרדות ולא קשורות.

ביסוד הרעיון על תחושת החיים המבוססת על המידע הנצבר בתקופה הטרום מושגית קיימת ההנחה שסכום הפרטים הנאצרים ברוח האדם הופכים למהות מאוחדת אחת. בכך יש, למעשה, אמירה הברוח האדם קיימת יכולת לאחד נתונים נפרדים לכלל שלמות של יחידה אחת.

במובן דומה כל שלם מורכב מכיל אפשרות הפרדתו לפרודות: כל ידע ניתן להתפרק לידע פילוסופי, כל מושא ידיעה ניתן לפרק למידע חושי וכל מהות חמרית ניתן לפרק לחלקיקיה.

עם זאת מעניין לשים לב לכך שמקרים רבים של פירוק מביאים לאבדן משמעותה של האחדות, כמו שחלקיקיה המולקולריים של טיפת מים אינם אוצרים את מלוא משמעותם של מים, הכוללים את תרומתם לקיום החי. בכך שהפירוק מאבד את משמעות המהות, באה לידי ביטוי העובדה שעצם המשמעות של השלם היא הרוחניות, כלומר הקשר בין חלקיו.

נתונים נוספים