רוחניות חיינו

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

רוחניות חיינו

רוחניות חיינו מתבטאת בכל הקשר שבו אנו נמצאים, אפילו אם מדובר במימד החומרי של העולם; גם בתוך העולם החמרי מתגלים אנו לעצמנו ולאחרים כפעולות - כתנועות נצפות של גופים - אך המהויות - ובמיוחד הפועלות (אף כי שאלה היא אם יש מהויות שאינן פועלות) - הן רוחניות.

למעשה מתבצעת כל ידיעתנו על ידי רוחניותם של העצמים, כי גם את הגלים הדינמיים של קרני האור והצליל שהם מפיקים ניתן לראות כביטוי של רוחניותם. כפי שאת השמש תופשים באמצעות קרניה הפועלות עלינו, אין דרך לדעת את המהויות ללא פעולתן. הפרדת הרוח מהחומר, המקובלת בתרבותנו כדי להבחין בין עצמים מחוסרי חיים לבעלי חיים, כמוה כנסיון להפריד בין אנרגיה וחומר. מדובר בצורה אחת של ההפרדה בין מהות ופעולה, אשר ספק במידת היותה קיימת באמת במציאות.

ברור שאין חושינו יכולים לתפוש את כל המהויות הנמצאות בעולם ואף לגבי אלה שהם תופשים הם מוגבלים במידת יכולתם לדעת את פרטיהן. אך לפחות במובן של פעולה על החושים – של שידור איכויות כמו צבע וצליל - אין מהות שאינה פועלת: יש רק מהויות שפעולתן היא, בזמן מסוים, פעולת מנוחה (מה שמקביל לרעיון של בחירה לא לבחור).

1.99

נתונים נוספים