רוע כהימנעות

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

רוע כהימנעות

היסוד המטפיסי פסיכולוגי של משתפי הפעולה עם הרע הוא דוקא זה השולל אותו; הם אינם מכירים בקיומו ובכך הם מבצעים את ישומו של עוורון פעיל, כמו שיעשה הרופא אשר יסרב להכיר במחלה.

סירוב כזה מצד הרופא, התעלמות כזו ועוורון מסוג זה הם צורה של שיתוף פעולה עם הרוע – ופעמים רבות חוד החנית שלו, כמו הגיס החמישי הבוגד שהוא המאפשר לאוייב לחדור דרך חומתה של עיר בצורה ומאפשר לאויב להיכנס לתוכה ולכבשה.

הצורה בא מתבטא זה בימינו היא בכל צורה שבה נמנעים בני אדם מלהכיר בצורותיו הרבות של הרוע החודר אל החברה. נמנעים אלה מתבטאים בפעולה חזקה נגד מי שמזהיר מן הרע ומאשימים את אלה שחוששים ממנו בכך שהם לוקים במחלת רדיפה.

נתונים נוספים