רצונו של לוחם

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

רצונו של לוחם

הרבה לפני שנכנס צה"ל לרצועת עזה נשמעו בציבור חששות כבדים מפעולה מסוג זה. הטיעון הקבוע נגד פעולה זו של צה"ל הוא המחיר שישראל עלולה לשלם עליה בחיי אדם. אך בישראל העובדה שהאחריות האישית שחשים כל האזרחים על מות חיילי צה"ל איננה רק תוצר של הזדהות רגשית חיובית עם מטרות המלחמה. יש בהזדהות זו גם היבט בעייתי שנובע מכך שרוב אזרחי ישראל מעורבים בעובדה הטראגית של מות חיילים גם במידה של אחריות אמיתית וזאת בשל עובדת תמיכתם בשליחת חיילים לקרב באמצעות חוק המחייב אותם לסכן את חייהם.

מדובר בחוק גיוס החובה שעליו מבוסס הצבא הישראלי.

אף כי קיומו של חוק זה נתמך בהסכמת רבים מחיילי צה"ל, יש לו משמעות מעשית בעייתית, שכן אין הוא מתחשב ברצונו של החייל היחיד. החוק קובע שאלה שילחמו באויב יישלחו לשדה הקרב כמי שממלאים הוראות, בין אם ירצו בהן או לא. זו הסיבה שבגללה מאז בוססה כל מדיניות הבטחון של ישראל על חוק גיוס החובה שנחקק לאחר הקמת המדינה, נראה שאלה השולחים את חיילי צה"ל לקרב הם המחזיקים באחריות לגורלם של הנשלחים במקום הלוחמים עצמם.

רבים יטענו כי אין הצבא יכול להתקיים ללא חיוב הגיוס, אך עצם העובדה שחוק גיוס החובה חוקק לאחר מלחמת השחרור, שבה ניצח צה"ל וחיילי ישראל נלחמו בה מכוח רצונם החופשי ובחירתם, מפריכה טענה זו. לפיכך נראה כי קיומו של חוק זה בא להבטיח שהחייל הישראלי יילחם גם אין ברצונו לעשות זאת.

יש משהו מביש בכך שמחוקקי ישראל מצאו לנכון לחייב את חיילי צה"ל לפעול מתוך כפיה בזמן שאפילו ארגוני הטרור יכולים להסתמך על פעולות מתנדבים. יש אי סבירות גדולה בהנחה שלמלחמתה הצודקת של ישראל אין היא מוצאת תומכים מרצון.

נראה שהאחראים לחקיקת החוק המחייב את צעירי ישראל להתגייס לצבא לא חשבו ש"רצונו של אדם כבודו" ולכן לא מצאו לנכון להעניק ללוחם היחיד את הכבוד הראוי שמגיע לאדם, שהוא כיבוד בחירתו החופשית ביחס לחייו. בכך פגעו הם, בנוסף לפגיעתם בכבודו האנושי של החייל, גם ברוח המסורת היהודית, המאפשרת לכל יהודי לממש את חופש הבחירה שלו ולא להשתתף בקרב אם אין ברצונו להילחם. מבחינה זו, הצליחו האחראים לחוק הגיוס לפגוע גם בתשתית הערכית של ישראל כמדינה יהודית.

אך אם, לעומת זאת, היתה המדיניות הצבאית של ישראל מבוססת על צבא מתנדבים, הבוחרים באופן עצמי להגן על אזרחי ישראל מפני אויביהם, היתה, בהקשר זה, כל האחריות למה שקורה להם במלחמה מוטלת על כתפי הלוחמים עצמם. במקרה כזה, היתה כל השתתפותם של חיילי צה"ל מכובדת יותר מבחינה אנושית – וכל החברה הישראלית נמצאת, בהקשר זה, במצב המתקדם ביותר מבחינת הכבוד שהיא נותנת לזכויות האדם של אזרחיה.


נתונים נוספים