שויון

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

שויון

השויון מקובל על ידי רבים כערך חיובי, אף כי זה ברור כי הטבע אינו תומך בו ואין בני האדם שווים זה לזה כמעט בדבר. מה, אם כן, המקום שיש לתת לשויון בחיינו?

השויון צריך להיות כזה של אמת, כלומר לבטא את מה שבני אדם באמת צריכים להיות שוים בו. על שויון להיות בחברה שויון של חופש, של בחירה, שבו יבוטלו חוקי הכפיה של המדינה. במצב כזה יהיה היחס אל אזרחי המדינה שווה והם יתבקשו, אם בכלל, לציית לחוקים שאינם מפלים ביניהם.

בחברה הגונה אנשים יורשו לבחור בסוג השירות שאותו הם מעוניינים לתת לחברה באופן עצמאי ואינדבידואלי – וגם החברה תיתן להם שירותים וערכים על יסוד של חופש בחירתם שלהם. בחברה כזו ייעשה הדבר בצורה שויונית, כשלכל אדם תהיינה אפשרויות שוות מבחינת החוק.

נתונים נוספים