שמיעה אובייקטיבית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

שמיעה אובייקטיבית

אחת הסיבות - ולעתים העיקרית - אשר בגללה אנו דוחים ידע חדש היא שאנו תופשים אותו מתייחס אלינו בדרך פוליטית, כלומר בהקשר של לחץ חברתי או של יחסים בין-אישיים ולא כמה שנובע מגישה המתייחסת אל המטפיסי. זה היה שונה אם היינו מפתחים שמיעה אובייקטיבית יותר.

דבר זה נגרם בשל אפיה הפוליטי של תרבותנו או, במלים אחרות, בשל רמתה ועצמתה של תפישת המטפיסיקה החברתית השוררת בתרבותנו. אם היינו מאומנים לתפוש ידע חדש כדיווח על המציאות ולא בהכרח על בני אדם היינו תופשים את ההיבטים הלא-נעימים שלו, אלה שמאיימים עלינו, כלא יותר מדבריו של רופא המדווח לנו על מצבנו או של איש-מדע אחר המרחיב את תפישתנו לגבי הקיום.

אם היינו מתייחסים לכל הצהרה שאנו שומעים בדרך זו, היינו תופשים כל אמירה כמהות אובייקטיבית ולכן כדבר חיובי גם אם מדובר בה על מחלה, חיית פרא או סופה ששומה עלינו להישמר מפניהן.

6.4.97

נתונים נוספים