שרידות רוח וגוף

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

שרידות רוח וגוף

האדם אינו יצור חמרי אלא יצור רוחני ואם אדם מנסה לבנות מערכת שתשמור רק על מרכיביו החמריים הוא יאבד את רוחניותו ויתבהם. יש עמים שהצליחו בתחום השרידה הפיסית אך נכשלו כישלון חמור בשרידה הרוחנית וירדו מעל בימת ההסטוריה כי לא היו להם ערכים רוחניים במידה מספקת כדי לשמור עליהם כמהות רוחנית.

כאשר אדם פועל רק בכדי להשיג שרידות חמרית הוא מאבד את רוחניותו ולכן אנשים רבים מסתכנים ומקריבים את עצמם במצבי מלחמה. אחרים שמעדיפים שרידות רוחנית אינם מסתכנים בהכרח פחות מבחינה שרידותית אך הם נמצאים בקודקוד הפירמידה האנושית מבחינת קידמה והם מפלסי הדרך ךשאר.

למעשה, הפעילות האינטלקטואלית היא גם מה שמניע אנשים לבוא ולהשתתף בפעילות נסיונית שמטרתה קיומן של פחות מלחמות או, לפחות, נצחון ביותר מלחמות תוך סיכון פחות של הקיום הפיזי במטרה לשמור על יכולת הפעולה הרוחנית. לסיכום: אם אנשי החברה המתקדמת היו מעונינים רק בעוגות לא היינו נמצאים כאן היום.

נתונים נוספים