תמורת כסף

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

תמורת כסף

בכתב התביעה שהוגש בלבנון נגד חשודים בריגול לטובת ישראל נאמר כי הם ביצעו את מה שמיוחס להם "תמורת כסף". ביטוי זה כמוהו כהצהרה על מניעים שפלים שעומדים ביסודו של המעשה.

בהשקפה הרואה את השכר הכספי כאות לשחיתות שותפים היום אנשים מכל העולם. בעובדה זו מתבטאת אמונה אנושית משותפת לרבים, שיש בה, בצד היותה מציאותית, גם לא מעט הונאה עצמית: החלק המציאותי שבה הוא זה הקובע שבסולם הערכים המוסריים הראוי לאדם להחזיק בו, ערכי החומר, שהכסף מבטא, הם הנמוכים. אך ההונאה העצמית המעורבת בדבר, היא זו שערכי החומר הכרחיים לקיום האנושי. ככאלה, זקוק כל אדם לאמצעי קיום, שכמעט תמיד מבוטאים בכסף.

בעולם שבו מבטא הכסף את הערכים שבאמצעותם האדם מתקיים, זקוקים כל בני האדם לכסף. למעשה אין אדם שאינו זקוק לכסף במידה כלשהי – וזה כולל אף את אנשי הרוח המנהיגים את הציבור מנקודות ההשקפה הנאצלות ביותר, כמו מגדלי השן האקדמאיים. למעשה, אך טבעי הוא שכל מי שיוצר דבר המביא תועלת ירצה לקבל עבורו שכר אשר יאפשר לו קיום של המשך יצירה. במובן זה, תהיה משמעות האשמתו בכך שהוא עשה מה שעשה רק "תמורת כסף", משום פגיעה בתביעתו הצודקת.

נתונים נוספים