תפישה עצמית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

תפישה עצמית

הבעייה היסודית: לתפוש שלעולם לא נוכל לתפוש את עצמנו.

רעיון עזר: אנו תופשים את עצמנו כגוף, כמושא. כרוח, מה שאנו עושים הוא לתפוש חומר. אך מכיוון שאנו תודעה ותודעה תופשת נתפשים ונתפשים הם מושאים, גופים, עצמים, זו הדרך היחידה שבה אנו יכולים לתפוש את עצמנו - כעצם.

במובן זה אנו מחמיצים את תפישת עצמנו כרוח, כי אנו מצמצמים אותה למהות חומרית, לעצם.

נתונים נוספים