תצפיות לא צפויות

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

תצפיות לא צפויות

כשמדובר ב"סתירות" שבתיאוריית הקוונטים ובהתנהגותם הבלתי צפויה של של כוחות/מהויות היסוד כגל או כחלקיק חשוב לזכור כי המודלים החומריים הם אלה שמבססים את הנחות היסוד שאלה מערערים. בהקשר זה סביר להניח שהליקוי אינו בתוצאות הנמדדות אלא במודלים אלה, שמוצאם בתפיסה חומרנית של העולם.

מוגלים אלה שנוגעים למושגים כמו זמן, חלל וכיו"ב, אינם תואמים את הנחות החומר הפשטניות, אשר רואות מהויות כמורכבות מחלקים, ולכן כאשר באמצעותן מנסים למדוד את מה שמורכב מהם - הנסיון בהכרח יביא למה שייראה כמו סתירה. משול הדבר לנסיון למדוד גוף חי באמות מידה שנלקחו מגוויה מתה; בהקשר כזה עליך לצפות שהתוצאות יתאימו לגוף החי רק במידה ובה מה שיש בו מתאים לגוף שאיננו חי.

אינך יכול לבדוק תנועתה של מהות כמו אור ולהתפלא שהיא מגיבה באופן לא צפוי כי את התצפית עצמה לא ניתן לעשות ללא שימוש באור. הבעיה היא בדיוק במערכת הציפיות שלך, כלומר בהנחת היסוד שמדובר במהות חומרית, כלומר בעצם מובחן ומופרד מההקשר שבו הוא מופיע. כשהקשר זה כולל את מבטך הצופה אינך יכול לצפות לכך שהתוצאה לא תכלול גם חלק מן הצופה.

נתונים נוספים