תרגיל בדטרמיניזם

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

תרגיל בדטרמיניזם

תיאוריה (ע"פי הדטרמיניזם): ידי איננה מונעת על ידי אלא על ידי כוח חיצוני שאינני מזהה ו/או שולט בו. אני, בשל בורותי בענין, שוגה באשליה שאני הוא המזיז את ידי, בזמן שלמעשה היא איננה בשליטתי.

ניתוח: עצם א (היד) הוזז. מוצגות שתי אפשרויות שונות לגבי מי שהזיז את א: 1. עצם ב (אני) הזיז את א 2. עצם ג (גורם אחר) הזיז את א.

בעייה: אם הטיעון שלעיל נשמע מפי אדם שירה בי, מה אני צריך לעשות? האם לראות את זה שירה בי כאילו הוא הגורם לכך או לפטור אותו ולהאשים את הגורם ששולט בו?

לפיכך ניתן להראות כי זו הדרך שממנה ניתן להסיק כי על אף הטענות המוצהרות על ידי אנשי הרוח שלה, מבחינה מעשית מצייתת החברה האנושית לרעיון של בחירה חופשית כל עוד מוכנסים לכלא בני אדם שפשעו נגד בני אדם אחרים וכל עוד מקבלים בני אדם שכר על מלאכתם.

נתונים נוספים