בין מה ללמה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

בין מה ללמה

פעמים רבות אנחנו אומרים "אינני יודע מה זה" ואנו מתכוונים "איננו יודעים ממה זה מורכב" או, לחליפין, אנו אומרים "אנחנו יודעים מה זה" ואנו מתכוונים "אנו יודעים ממה זה מורכב". זוהי טעות אי הבנת היחס בין ה"למה" ל"מה"; "הלמה" הוא המסביר את ה"מה". היכן שמעונין החוקר להבין את ה"מה" ראוי לו יותר שיראה את ה"למה" הנוגע למהות כדבר המאפיין, החשוב והעיקרי יותר, מאשר את מורכבות המהות - ממה שהיא עשוייה.

לצרכי שימוש שגרתיים, ידיעת תפקידה של כוס, למשל - ה"למה" שלה - היא ידיעה מהותית יותר, ולכן גם נכונה יותר, מידיעת ההרכב הכימי-פיזי של הכוס ו/או ההסטוריה שלה. כך הוא גם עם מהויות מורכבות יותר כמו אדם או עולם. לרוב, ירידה למרכיבים לא רק שלא תיתן לי תשובה לגבי מהותו של דבר אלא תבלבל אותי בכמות של עובדות שאינם אלא מרכיביה של המהות. (שים לב לענין הטכני שהמלה למה כוללת את המלה מה).

כך גם יקרה אם ארצה לדעת מה טבעה של תופעה או טבעו של גורם כלשהו במציאות – החל ממהות טבעית, חיה או צמח – וכלה באירוע טבעי שמתרחש במציאות כמו שרב, סופה או התפרצות געשית. בכל מקרה ממשי כזה, תהיה השאלה "מה?" מכוונת, קודם כל, למטרה של: מה זה אומר לי?, מה משמעותו של דבר זה לחיי או: מה אני אמור לעשות בקשר לכך? – וביחס לכל אלה, יש למורכבות של מהויות אלה משמעות רק אם היא מהווה חלק מהתשובה.

נתונים נוספים