מכונה ואדם

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

מכונה ואדם

למכונה מספר חלקים סופי. לאדם לא. האדם גדל והולך - וכל מה שהוא מכניס לתוכו, חמרית ורוחנית, הופך לחלק ממנו ומרחיב את יכלת פעולתו החמרית והרוחנית. גם אם תגיד שמכונה יכולה לצבור חומר עדיין יש הבדל עקרוני בין החומר שנצבר לבין המהות הצוברת - והמהות הצוברת לא גדלה אלא מתמלאת. בין הכלי לתכנו לא קיימת האחדות שקיימת בין האדם למזונו. אך מעל לכל, המכונה איננה בונה. האדם בונה - ובכלל זה מכונות. המכונה איננה מסוגלת לברוא מכונה – וקל וחומר שלא בני אדם. סיכומו של דבר הוא שהמכונה, על כל שכלולה ומורכבותה, היא תוצאה. האדם - סיבה.

נתונים נוספים