שכר על מה?

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

שכר על מה?

לאור העובדה שמתוארת על ידי חכמים באמירה "היודע יכול רק להראות את הדרך לזה שאינו יודע אך הוא איננו יכול ללכת בה עבורו" אני יכול לראות יותר ויותר בבירור את אי המוסריות ואי המעשיות המבוטאות לעתים מזומנות בתביעתו של בן שיחי: "תלמד אותי" ו/או "תוכיח לי". במיוחד כשהיא מופנית בדרך של תביעה, משמעה של אמירה כזו היא: גרום לי שאבין משהו מבלי שאשקיע את המאמץ הנדרש, הבא אותי אל פסגת ההר מבלי שאתאמץ לטפס, תן לי את המוצר בלי שאייצר אותו, תן לי שכר שאינו עבור עמל.

אך עובדה היא ששכר ללא עמל איננו אפשרי מטפיסית, מעשית ומוסרית – והתובע ממך שכר כזה איננו מבין שגם אם יקבל ממך משהו, הוא לא יוכל להתחמק מכך שיהיה עליו לשלם בדרך זו או אחרת...

יום ששי 17.4.97

נתונים נוספים