לקרוא לדברים בשמם

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

לקרוא לדברים בשמם

האדם הראשון קרא לבעלי החיים בשמותיהם. "לקרוא לדברים בשמם", בהקשר זה, אומר שלשמות יש ערך מושגי. שמו של דבר מציין את מהותו הישירה, העכשווית, המסויימת, ההיבט של מהותו המופשט ממושגיות, כלומר מהשלכות של מהותו בהקשרים נוספים ו/או אחרים. זהו השימוש המושלם, הראשוני והמקורי במושגיות מכיוון שהוא תופש בו בזמן גם את ההיבט הייחודי של המהות המסוימת שאליה מתייחס הקורא בשם וגם את זיהוי פעולתה הייחודית של חיה זו במציאות.

נתונים נוספים