מגבלת המלה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

מגבלת המלה

המחשבה השגורה של רבים שניתן להעביר את כל הידע במלים מסוכנת ביותר. טעויות שונות אחרות המתייחסות למלים מסוכנות באופן שונה וככל שהן נעשות בתחום עקרוני יותר הן תבאנה אסונות גדולים יותר, כי הן לא תצלחנה לבטא ביעילות את עובדות המציאות ותכשלנה כל פעולה שתתבסס עליהן.

טעות לגבי יכולת האחיזה של מלים במציאות היא טעות ביסוד מציאותו של האנוש. אין ספק שהאדם מיוחד ביכולת הדיבור שלו – אך אין הדיבור מקיף את כל אפשרויות פירוק המציאות לחלקים – אלא רק עד גבול מסוים, שנועד להגדיר את אפשרות המחשבה. כל נסיון לתפוס את המציאות מעבר לגבול זה באמצעות מלים ייתקל בגבול אפשרויות המושגיות.

ולרוב לא יעלה על דעתו של אדם כזה לפנות לשירה או לספרות כדי להבין באמצעותן עד כמה מסוכן שימוש לא מדוייק כזה ועד כמה יש בו כוח להשפיע אך בצורה שתואמת, למעשה, את הכזב האופייני לדמיון.

נתונים נוספים