יצירה ובריאה

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

יצירה ובריאה

לרוב, האדם איננו בורא אלא יוצר - אך יצירתו מקרבת אותו למצב של בריאה. דרך יכולת היצירה שלו, שמשמעה ארגון מה שקיים, הוא יכול להבין את משמעותו של הבאה לידי קיום של משהו מאין ליש, כלומר מאי-קיום לקיום.

פעולה כמו הולדה היא פעולה אלוהית כי משמעה יותר מאשר יצירה; יצירת ילד איננה יצירת סידור חדש של נתונים קיימים אלא הבאה לידי קיום של נתון חדש, מהות חדשה בעולם - וזוהי בריאה. זוהי בריאה של מהות בתוך העולם שהיא קטנה, כמובן, מבריאת עולם מלא, אך היא בכל זאת יותר מיצירה.

ואם יציב האדם את בריאתו למול יצירתו יוכל להבין את ההבדלים שבין אלה - ולהתקדם, באמצעות יצירה הולכת וגוברת, למצב של בריאה.

16.10.98

נתונים נוספים