תיקון במקום מהפכה

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

תיקון במקום מהפכה

בסיכומו של דבר, מה שצריך לומר על כוונותיהם הטובות של מתקנים רעיוניים רבים – סוציאליסטים, נוצרים ו/או נאצים – הוא שאין מתקנים עוול באמצעות עוול, אין עושים טוב באמצעות רוע ובכלל, אין בונים באמצעות הרס. לכל צורך תכנון עתיד העולם, יש לאמץ, במקום תפישת מהפכה, תפישת תיקון. תפישת התיקון ממחישה עקרון זה כי היא איננה מאפשרת "עולם ישן עדי יסוד נחריבה" – אין לאדם אחד, שהוא עולם מלא, זכות להשמיד אדם אחר, ולו רק מתוקף העובדה שגם הוא, כשלעצמו, מהווה עולם מלא.

נתונים נוספים