האחדות רוח-חומר

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

האחדות רוח-חומר

מבחינה לוגית, חייב רעיון האחדות חומר-רוח או גוף-נפש, ביישומו המטפיסי, להתממש במציאות בעלת תודעה – ואין זה משנה, לצורך הענין, אם מדובר בתודעה בכוח, בפועל או במצב ביניים שנמצא על טווח כלשהו ביניהם. בין אם תניח שמציאות חמרית הפיקה מודעות ובין אם תניח שמציאות רוחנית יצרה חומר, בשני המקרים אין הנקודה בזמן או היחס בין סיבה ותוצאה יכול לשנות את העובדה שהמציאות כשלם היא מהות מאוחדת שלא ניתן להפריד בה בין הרוח והחומר; בכל מקרה, מדובר במהות שהיבטי הרוח והחומר שלה משלימים גם מבחינת התיאור הכרונולוגי של סדר ההתפתחות שלהם וגם בעצם קיומה כמהות הכוללת את יחסי החומר והרוח ואין זה משנה, לצורך העקרון, איך זה קורה.

נתונים נוספים