פקידות עכשווית

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

פקידות עכשווית

 

בשיטה שעליה מבוססת החברה שלנו אנו יכולים לבחור להחליף את האנשים שמתפקדים אך לא את התפקידים עצמם ובודאי שלא את הגישה הרעיונית שעומדת מאחורי התפקידים; למשל, אתה יכול להחליף פקיד או אפילו שר של משרד מסוים, אך קשה מאד לבטל את המשרד הציבורי המדובר – או את הרעיון שבכלל צריך להיות משרד כדי לטפל בנושא מסוים זה, שלא לדבר על הקושי שיש בעצם הרעיון שרוב משרדי הממשל מיותרים.

נתונים נוספים