אולימפוס אנושי

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

אולימפוס אנושי

 

הרעיון הזדוני והרשעי המסתתר ביסוד הפוסט-מודרניזם הוא שבני אדם נידונים בעטיו, חברתית, למצב נצחי של אי הסכמה, לניגוד ענינים ולמעשה למטפיסיקה/פסיכולוגיה של אלילים המתנצחים ביניהם, כלומר למציאות מלאת סתירות וניגודים. למעשה, מדובר במציאות חברתית אנושית שכמוה כחיים על האולימפוס, מקום מושבם של האלים היווניים: הוויה לוחמנית זו של תככים ומזימות הדדיות, אשר מנסה כל הזמן להשיג ערכים באמצעות פגיעה בעניניהם של אחרים, אינה מתאימה לאדם מבחינה נפשית.

נתונים נוספים