מפרט לא נצרך

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

מפרט לא נצרך

 

התביעה מפילוסוף למסור את הפרטים המדויקים של יישום תיאוריה שלו כמוה כתביעה מממציא עקרון הדאיה למסור, כתנאי להשקעה מעשית בבניית מטוס, מפרט ייצור מלא של מטוס מודרני. לא רק שההגיון אינו סובל זאת – גם המציאות איננה פועלת כך.

במציאות, יכול הממציא לבנות דגם אחד פשוט של דאון בבית - ולהוכיח מעשית את עצם האפשרות לדאות אפילו אם מדובר בהמראה לגובה ולרוחק של מספר סנטימטרים. בדומה לכך, שומה על הפילוסוף לבטא את עקרונות היסוד של התיאוריה שלו בנוסחאות, כאילו היה מדובר במתימטיקה.

אם הם נכונות, שאר הפרטים הם צורות יישומם של עקרונות אלה במציאות, אשר אינם נדרשים לפירוט. כך, כפי שמתרחש הדבר במתימטיקה, יש לראות כל רעיון.

נתונים נוספים