רעב רוחני

 

מיומן הפילוסוף מבט הגותי על מה שקורה

 

רעב רוחני

 

הרעב הרוחני של האדם הוא, פעמים רבות, תוצאה של מחסור במזון הכבוד העצמי – זהו גם המחסור האמיתי היסודי של האדם הערבי (אף כי לא ברור אם הוא מבוסס אובייקטיבית). כדאי לבדוק עד כמה הצורך במזון רוחני יסודי זה נלמד במערכת הלימוד ובבתי ספר לעבודה סוציאלית, אם בכלל. במיוחד מעניין מהיכן הקובעים את תכנית הלימודים שואבים את הידע – שלא בטוח שיש להם – כדי להשתמש בו לצורך טיפול באדם הרעב. כך או כך, אי הבנת צורך האדם בכבוד מייצרת קבעון בלתי-פתיר בבעיה שהוא מגלם – ולכך מתלווה העובדה שהשכל נקרא למלא את החלל שהוא, למעשה, נפשי.

נתונים נוספים