כשלון כלל מערכתי

 

כשלון כלל מערכתי

נזקה של אי מוסריות שלטונית

נסיונה של מדינת ישראל להפר את ההסכמים שעשתה עם אזרחים משלמי מסים על ידי שינוי החוקים הנוגעים בדבר רטרואקטיבית, איננו מוסרי; שינוי רטרואקטיבי של החוק אשר היה מוסכם על הצדדים ואשר עליו הסתמכו המשקיעים אשר השקיעו במפעל את מיטב משאביהם, מהווה פשע – ויש ספק גדול אם מבצעיו מודעים למלוא הנזק והשלכותיו, העלולים לגרום לכשלון כולל של המדינה והעם.

הפשע איננו משתלם. בניגוד לאמונתם הטפלה של פושעים, המאמינים בטפשותם כי הבעיה המוסרית של הפשע היא פגיעתו בקרבנות חפים מפשע, האמת היא שאי מוסריותו של הפשע מתבטאת קודם כל בפגיעה במי שמבצע את הפשע. עקרון זה מתקיים גם ברמת הפשע הפוליטי המתנהל במדינות הפוגעות בזכויות אזרחיהן; השלטון שאינו מכבד את זכויות האדם של האזרח אינו מבין שפגיעה זו בזכויות גורמת את הנזק הקשה ביותר קודם כל לאנשי הממשל, שכן היא פוגעת ביסודות שעליהם מבוססת המדינה ובכך משמיטה את הקרקע מתחת לרגליו שלו, התלוי בה לצורך קיומו.

בנוסף לכך, חטא הבגידה המבוצע על ידי איש ציבור נגד אלה שבחרו בו לתפקידו גרוע מכל פשע אחר. שכן, שלא כמו נזק חומרי פשוט, שנגרם על ידי אדם אחד לאחר, אשר ניתן לפצות עליו בהשבת תשלום ובקנס חומריים, יש בפעולת אנשי השלטון במדינה נגד אזרחיה משום ניצולו של החלש על ידי החזק ממנו. דבר זה, הנובע משכרון כוח שמלכתחילה נמסר לפוגע על ידי זה שנפגע על ידו, מעיד על קיומה בחברה של שחיתות מוסרית שקשה לסלוח עליה.

את מחירם הקשה של החטאים שבוצעו על ידם ילמדו בדרך קשה אלה המנהלים את מדינת ישראל וכל מי שתומך בעמדתם – אם כי בהחלט יתכן כי הם לא יבינו את חלקם במעשה. עונשו של חטא השלטון בישראל, אשר פועל כדי להצדיק את תוספת המיסוי על האזרחים שהשקיעו בגילוי הגז, לא יתבטא רק בנזקים הקשים שיגרמו לאזרחים המשקיעים, שחלק גדול מהם יאבד בשל כך את רכושו, אלא בהתמוטטותה של כל מערכת המרכיבים המבוססים על החוק שהופר. מדובר בכשלון כלל-מערכתי של כל עולם הערכים שנבנה בתודעת הציבור היהודי והעולמי מסביב לקיומה של מדינת ישראל, אשר פקידי הממשל נמהרים, בחוסר רגישותם, מאיימים למוטט אותו בגלל תאוות בצע קטנונית.

בפגיעתה העקרונית ביסוד הצדק מאיימת הביורוקרטיה הממשלתית – החל מראש הממשלה – לא רק על מעמדה בעיני העולם של מדינת ישראל אלא על מעמדו של העם היהודי, כי עבור בני אדם רבים מדינת ישראל היא הנציגה האותנטית של העם. הביורוקרטים הסוציאליסטים-ריכוזיים, מאשרים בעצם אופי התנהלותם הפושע את ההאשמה האנטישמית המסורתית, הטוענת שהיהודי הוא גנב.

בכך משחקים מנהיגיה של ישראל משחק רע, המעמיד את המדינה ואת העם היהודי בעולם בסכנה גדולה בשל הצגתו ככזה שפוגע בערכי הצדק. בכך פועל פקיד הממשל הישראלי להוקעתו המוסרית של העם היהודי אחרי דורות רבים שבהם נלחם עם זה על ערכיו ומצוותיו אשר בראשם שמירה קנאית של הציווי "לא תגנוב!" כך, מעשה הגניבה הערמומי שמנסה המדינה לבצע נגד אזרחיה הנאמנים, אשר בטחו בה והאמינו בה, עלול להתבטא בהפלתו של כל מבנה הערכים שהוקם ונשמר בעמל הסטורי על ידי העם היהודי .

נתונים נוספים