הספורט כענין רוחני

 

הספורט כענין רוחני

אף כי העיסוק בספורט נתפס על ידי רבים כענין גופני, מבטא הוא דווקא את רוחניות האדם; זו, שמתחילה בבריאות הנפשית שקיימת בהתעסקות בספורט, מבוטאת על ידי העובדה שבספורט התחרותי וההישגי, העיסוק הגופני הוא שולי ביחס דווקא בגלל מספר המשתתפים המועט במשחק המקצועני אל מול מספר המתעניינים בו, הגדול ממנו בהרבה. ביחס זה בין הפעילות הגופנית לבין תשומת הלב הרוחנית שיש למשחק יש הדגמה ליחסי הרוח-גוף האנושיים.

אחד הדברים המבטאים בצורה המובהקת ביותר את רוח התרבות האנושית הוא היכולת של בני אדם רבים לשאוב השראה והדרכה ממעשיהם של מעטים. למעשה, דבר זה מאפיין את כל היבטי העולם האנושי, החל מתחומים כמו מנהיגות, שבו מעוררים מנהיגים את תודעת הרבים לפעול לפיהם וכלה בתחומי האמנות, שבהם, ובמיוחד באמנות הדרמה, מעניקים האמנים לחווי האמנות השראה ודוגמה לניהול חייהם. בין כל תחומי העיסוק מעוררי ההשראה, התחום שאינו זוכה כמעט להערכה ברוח זו, אך יש לו השפעה רבה על בני אדם בעולם הוא הספורט.

פעילות ספורטיבית תחרותית מהווה את אחד מגורמי ההזדהות הערכית החזקים ביותר של בני אדם בעולם, החל מרגשי הקרבה שיש ליחיד כלפי הספוראים החברים בקבוצות הקרובות אליו מבחינה מקומית – כמו קבוצת הכדורגל העירונית או הלאומית – וכלה בהערכתו, הערצתו והזדהותו עם ספורטאים בעלי שם עולמי. בהקשר אחרון זה יכולה ההערצה לספורטאי יחיד או לקבוצה ספורטיבית להיות נחלתו של ציבור עצום, לאומי או כלל-עולמי.

וחשוב, בהקשר זה, להדגיש כי הפעילות הספורטיבית מכסה מנעד עצום של אפשרויות אנושיות, החל מכזו הנוגעת ליכולת גופנית גרידא, כמו הרמת משקולות, וכלה ביכולת תודעתית מובהקת, כמו משחק השחמט. בין שני אלה ניתן למצוא כמעט כל תחום אחר של יכולת, החל מקליעה למטרה וכלה ברכיבה, שלכל אחד מתחומים אלה אוהדים רבים בעולם כולו. למותר לציין כי יש בפעילות זו כדי לעורר את תשומת לבה של רוב האנושות, אשר, כאמור, מזהה את הספורטאים כגיבורי תרבות.

רבים הם הספורטאים שהפכו לגיבורי תרבות כלל עולמיים, והמשאבים הציבוריים המופנים לתמיכה בספורט מעידים, אולי, יותר מכל לחשיבות שרואה האדם בפעילות הספורטיבית. פעילות זו על ענפיה הרבים היא מבטאת מיוחדת של רוח האדם. רוחניותו של הספורט קיימת לא רק על אף העובדה שחלק גדול מענפיו הם גופניים אלא דווקא בשל עובדה זו, שכן עצם התצפית בפעולה גופנית מעולה מהווה מקור השראה אפשרי לאדם, בשל היות הסמליות אחד ממאפייניה המובהקים של דרך ההכרה האנושית. זו מעניקה לפעולתם הספורטיבית של יחידים רבי יכולת ערך סמלי אנושי כללי, שלפיו מייצגת הפעילות הגופנית יכולת רוחנית. בהקשר זה, מהווה הישגיותו של ספורטאי גדול סמל לתכונות רוחניות כמו רצון, מיקוד, אחדות ואומץ וככזה הוא מהווה מקור לגיטימי להשראה.

נושא אחר האופייני לפעילות הספורטיבית היא העובדה שהיחיד יכול לבצעה באופן פרטי ולהשתמש בספורט המקצועי כדגם דידקטי שממנו הוא יכול לקבל השראה והדרכה. הדבר מקנה ליחיד חובב הספורט גם טווח פעילות שכולל בתוכו התפתחות אישית גופנית עם חיי חברה. למשל: חובב הכדורגל יכול לשחק בקבוצה שכונתית ולבלות עם חבריו לקבוצה בצפיה במשחק כדורגל בטורניר בינלאומי, המשודר בטלוויזיה, תוך הבנתו את המתרחש על המסך ביחס לפעילותו הספורטיבית הפרטית. זוהי דוגמה אחת מני רבות לצורה בה מהווה עולם הספורט קטליזטור לכלל טווח הפעילות האנושית.

בשל היותו מבטא היבטים רבים כל כך של רוח האדם, יש לספורט ערך גדול מבחינה חינוכית; אחד מתחומי הערכים הגדולים שמעניק הספורט לאדם הוא חינוך ערכי שבאמצעותו ניתן לתפוס בצורה נכונה רבים מחוקי המציאות וללמוד על ערכן המעשי של תורות מופשטות כמו הגיון ומוסר. למעשה, באמצעות הספורט ניתן להמחיש ערכים רוחניים רבים, הקשים לרוב להבנה לאנשים בעלי השכלה וחשיבה ממוצעים. דבר זה בא לידי ביטוי בעצם היותם של ענפי הספורט – במיוחד בפן התחרותי שלהם - מבוססים על חוקים מוחלטים, חד-משמעיים, המכבדים את זכויות השחקנים. כך, באמצעות התחרויות הרבות הנערכות בין קבוצות, חווים כל המעורבים – שחקנים וצופים גן יחד - ערכים כמו חשיבות הציות לחוקים, הקפדה על כללים והשויון בפני החוק.

לאנושות בכלל מהווה הספורט השראה כמודל עימות הישגי של הטוב עם הטוב ביותר בהתאמה לחוקים מוחלטים. בין היתר מלמד הספורט הקבוצתי את היחס החברתי הנכון בין הקבוצה ליחיד, תוך הצגת יחסי הקולקטיב והאינדבידואל באור ההקשר המלא. מנקודת מבט זו ניתן לראות איך יכול הספורט לשרת את קידומם של ערכי תרבות חיוביים, כי במשחק כדורגל שבו יבלוט חלוץ מרכזי מוצלח ביכולת הבקעת השערים שלו לא יטען איש כנגדו כי בפעולתו היחידאית הזו פעל נגד קבוצתו. מנקודת מבט זו אין כמו הספורט להמחיש לאדם הפשוט עד כמה חופפים ומשלימים הם פעולת היחיד למען עצמו ופעולתו למען קבוצתו.

זוהי דוגמה ברורה אחת לניצול רוחניותו של כל אדם – ויהיה פשוט ככל שיהיה – כדי להמחיש את מערכות היחסים הפוליטיות האידיאליות. כי בדומה לתמיכתו בשחקן הכדורגל שלעיל יוכל כל אזרח לראות בעיניים בלתי מזויינות איך בתמיכתו בספורטאי מצטיין הוא מרומם גם את עצמו דרך הניפו את קרנה של אומתו. מאוחר יותר יכול אזרח כזה להבין, על יסוד דוגמה זו, מדוע צריך להיות לו ענין לתמוך בכל יחיד אנושי המגיע להישגים כמי שמקדם גם את מעמדו שלו בעולם אם כבן אומתו ואם כחלק מהאנושות כולה.

נתונים נוספים