זכויות הסורים?

 

זכויות הסורים?

במו"מ שנפתח בין ישראל לסוריה יידונו, כפי שהצהירו המשתתפים, זכויותיהם של הסורים לגבי השטחים ששייכים להם, המוחזקים בידי ישראל.

מרוח הדברים נראה כי ישראל מציגה מוכנות עקרונית לוותר על חלק גדול משטחי רמת הגולן, בהנחה שלסוריה יש זכות על שטחים אלה. אך לא מני ולא מקצתי: לא רק שהסורים הגיעו להחזקה ברמה בשל פעולה של כיבוש אלים, אלא גם שבמשך כל הזמן שבו היתה הרמה בידיהם, הם השתמשו בה לצרכי מלחמה נגד מדינת ישראל.

מדינת ישראל, אשר רבים מאזרחיה נקטלו על ידי הסורים, אשר חייליה שנשבו בידי סוריה עונו קשות ועברו התעללויות אכזריות ואשר רבים מבניה סבלו גם בשל יוזמות המלחמה העקיפות של סוריה, אשר התבטאו, בין השאר, באבידות הקשות של מלחמת לבנון, אינה ממהרת היום לבוא חשבון עם סוריה על כל מעלליה אלה. במחדל זה יש משום חרפה עקרונית וסכנה ממשית; לא רק שאין שום סיבה להניח כי יש לסוריה טענות לגיטימיות לגבי זכויותיה-כביכול שנפגעו, ברור שקודם לכל צריכה היא לשלם מחיר ראוי על הזכויות הישראליות שבהן פגעה.

לכן, תשלום פיצויים הוגנים למותקף על ידי מי שהתקיפו הוא שצריך להיות הנושא הראשון שעליו שומה על ממשלת ישראל לדבר בכל מו"מ עם הסורים.

נתונים נוספים