חוק הכלים השלובים בפוליטיקה

 

חוק הכלים השלובים בפוליטיקה

כאשר בין שתי מדינות יש חיץ אומר הדבר כי אין גובה שווה בהצטברות הערכים בתוכם - וזה נכון גם לגבי מידת החופש. חומת ברלין, למשל, הגדירה מצב שבו יש מידות חופש שונות במזרחה ובמערבה של גרמניה.

התהליך של תחילת שנות ה90, בו מוסרות המחיצות, אומר שתהיה השוואה בין שני הצדדים שלא היו מושווים, אך הוא איננו אומר מאיזה מקום תעבור ההשפעה לאיזה מקום.

ברור הוא כי כספים וכוחות עוברים מן הגוש המערבי למזרחי - אך מה שעובר לצד המערבי נובע, אולי, מכך שהחליט מי שהחליט כי השעה כשרה להשוואת הכלים ולשילובם למצב של כלים שלובים מכיוון שההבדל ברמת החופש כבר איננו גבוה במיוחד - ואולי יותר מכך: אולי בצד המערבי הגיעו להישגי שיעבוד כאלה שלעומתם השיעבוד בצד המזרחי הוא מפגר, פרימיטיבי ולא מתוחכם.

זו עובדה שהסרת החומות באה מתוך הגוש המזרחי וביזמתו, נשים גם לב אל העובדה שבגוש המזרחי כבר אין כל כך ממי לקחת מה וכי הטרמינולוגיות הסוציאליסטיות שליטות מזמן בשני הצדדים גם יחד, אחרי שגם הכאילו-קפיטליזם האמריקני נצבע באדום לוהט עקב חוקים מצטברים של הטבה עם ההמונים הלא יצרנים בעולם כולו על חשבון העמלים של אמריקה הצפונית.

אז מי ומה עבר בדיוק, ולהיכן, בעת הסרת החומות: ערכי יצרנות וחופש או חיידקי שיעבוד וביזה?

נתונים נוספים