שורשים ופירות

שורשים ופירות

לטפל בעץ דרך הפירות והפרחים במקום דרך השורשים היא טעות אנושית שגורה. סיבתה היא החיים במימד החושים, שבו פוגשים את הפירות והפרחים בחוש הטעם, בחוש הראיה ובחוש הריח – אך השורשים נסתרים וחבויים מתחת לאדמה.

אך השורשים הם יסוד הגדילה ושם, בשורשים, מתקבלים החמרים שלהם זקוק הצמח כדי להתפתח. במציאות האנושית גישה זו באה לידי ביטוי קודם כל ביחס בין הידע המופשט, הפילוסופי לידע הטכני, העוסק בתחזוקת העובדות במימד הפיזי. בהתאם לגישה זו מזניחים בני האדם את הפילוסופיה, שהיא, למעשה, שורש הידע האנושי ועוסקים, בדרך כלל באופן קבוע בפרטי מידע הכלולים במדעים פרטיים.

ניתן למצוא גישה זו מופעלת בהתייחסות למשימות בעלות אופי פוליטי ולענינים של חיים ומוות, כמו העיסוק והטיפול בחיילים ובעימותים בשטח הקרב ובאיסטרטגיה שלו במקום לפגוע בראש האויב או לעסוק בשאלות על מהותה וצדקתה של המלחמה.

שורש המעשה האנושי הוא מוסרי ורק על ידי טיפול נכון בשורשים ניתן להגיע לבריאות המעשה. בימינו, שבהם אין מכירים רעיונית בבחירה האנושית, סובלים אנשים רבים מבחירתם של אחרים ללא יכולת להתמודד עם שורשי הבחירה, בשל ריחוקם ממקורותיה של זו - ומתוך כך ללא יכולת לפתור אותה.

בין היתר, הדבר מביא לכך שאנשים מתייחסים אל הרוע המתחולל בעולם כאל חוק טבע. דבר זה משתלב עם תפישת יקום עוין, כזו הרואה את העולם כמקום אכזר ונטול צדק שבו כוח הזרוע הוא השליט הבלעדי. אך כוח הזרוע אינו אלא פרי הבוסר הבלתי בשל שמחוויר לעומת הפעולות שהביאו לכך שהעץ קיים וצומח, כמו הזריעה וההשקיה שיצרו את תשתיתו ואת שורשיו.

נתונים נוספים