נסים ומסים

 

נסים ומסים

אתה מלגלג על נסים ועל המאמינים בהם וכשהם מדברים איתך אתה חושב שמדובר בדיון של רמאים ובתופעות של רמאות, אשר סיבתה היא "כסף קל" שנעשה על חשבונם של אנשים טפשים. אך אתה עצמך ממשיך לשלם מסים, ברוח ובחומר, לאנשים חסרי דעת שמבטיחים לך, כל החיים, לסדר את עולמך. להם – בניגוד למאמינים בנסים שנראים לך נוכלים ושרלטנים - אתה מאמין ללא הוכחות יכולת, ביצוע מעשה או מילוי התחייבויות ואתה ממשיך לשלם להם מתוך פחד, מבוכה, בושה - וללא לגלוג.

יום אחד, כשילדך יחלה, או כשאמך תגסוס והרופאים לא יוכלו לעשות דבר למענם, כי הם פשוט לא יכולים, וכל מה שהם יוכלו להציע לך לא יהיה אלא שרברבות ביולוגית, שתעלה הון תועפות, וכל המכשירים היקרים שקנו מיסיך לא יוכלו להציל את היקרים לך - אתה תתחנן לנס אל מול אותו חלון שלפני שנים רבות חסמת בלבנים עבות של לגלוג.

אז, חלק בך יבין כי הרגת בצחוק הלגלוג שלך את הסיכוי להבריא את אהוביך וכי דנת את עצמך, לפני שנים רבות, לסבל עולמים. סבל זה יהיה בפקפוק, באי הידיעה ובהאשמה העצמית שתחוש, אשר יילך אתך עד יום מותך ויפריע לך מלטעום שוב את החיים. ואז, בתהום הייאוש הקודר, יהיה מה שאולי יציל אותך - נס.

נתונים נוספים