המיוחד ביחיד

המיוחד ביחיד

האם היחידים יסודיים לכלל? ואם כן, מהו הכלל אם לא גם יחיד? למעשה, אנו מאחדים ומתבססים תמיד על האחדות, אפילו בפעולת ההטייה של השורש א.ח.ד. (אם יש שורש כזה - ואז הוא מכיל גם את "אח" ו"איחוי".) האם הקשר בין UNIT, UNITED וONE ידוע ו/או מוכר לדוברי האנגלית המשתמשים בו בחיי היום-יום? סביר שאנשים רבים משתמשים בהטיות לשוניות מבלי להיות מודעים לקשר שביניהם. אחת הדרכים לתאר את משמעות הדבר היא הנאה ילדותית מפרי, שבה אין חושבים על העץ כמקורו של הפרי. כך או כך, מדובר בפעולה של מודעות ירודה, המנצלת רק חלק קטן מהמציאות העובדתית.

נתונים נוספים