מציאות חיה

 

מציאות חיה

מדוע המציאות היא חי יותר מלא-חי? או, למעשה, מדוע אני קורא לדבר כמו המציאות "חי"? אנו קוראים "חי" למה שיש בו כוח פעולה עצמאי. הסיבה להנחתי שהמציאות היא דבר חי מבוססת על הרעיון שסביר יותר להניח כי דבר שיש בו חיים הוא חי מאשר שהחיים הם דבר שנמצא במה שאיננו חי (כלומר במציאות שאיננה דבר חי). בזמן שהאפשרות השנייה משמעותה כלא חומרי לרוח, הראשונה משמעותה חופש.

נתונים נוספים