ביצים ולוח זמנים

 

ביצים ולוח זמנים

כל יום מטילה תרנגולת ביצה חדשה. רק מספר שעות אורך התהליך שבו מולידים החיים סידן – חומר, שבו מייצרים תהליכי החיים חומר מוצק, גס.

תשעה חדשים עוברים עד שהזרע מתפתח לתינוק אנושי ועוד עשרים שנה עוברות עד שרוח האדם יכולה לעשות כל מה שאדם יכול לעשות.

והמדענים מחפשים את סוד השילוב – את התהליך שבו הסידן - החומר - מוליד חיים. ואח"כ מנסים, באותם אמצעים, לפצח את סוד התהליך שבו יצר חומר היקום את התינוק האנושי. לצורך זה הם מתלבשים באדרת הזמן, כדי לכסות את מערומי ידיעתם הדלה ומערימים מליוני מליונים של שנים, עוד ועוד זמן, האמור לשמש כהסבר לתהליכים.

כשמדובר בפרטים, אין חוק התיישנות טכני על מליארדי שנים ואנו עוד נוסיף ונגדיל, אם יחסרו, ככל שתחפוץ. אך הוספת אפסים, כהוספת "אלוהים" מיסטי, אינה תורמת להבנת הענין אלא לסיבוכו. היא רק מרחיקה את שכל האדם מן העדות שניתנת בכל לול. כך או כך, תוספת הזמן איננה מוסיפה לנו הסבר אמיתי אלא רק מרחיקה אותנו מן ההסבר.

נתונים נוספים