תרומת הפילוסוף

 

תרומת הפילוסוף

הפילוסוף רואה את כל התמונה. הוא איש ההקשר השלם. הוא רואה את העבר ואת העתיד, את ימינו ואת שמאלו. כתוצאה מכך הוא יכול לראות כי מצבים טובים מסויימים עלולים להסתיים בטרגדיה. אך חשוב מכך, הוא יכול לראות כיצד מצבים רעים מסויימים סופם יהיה טוב.

הפילוסוף הוא זה אשר בכוחו להראות לאנשים המשוכנעים, בגלל בעיותיהם וטרדת יומם, כי הרע הוא השליט, כי הטוב הוא הגדול והחזק - וכי על אף מה שנראה כנצחון הרע, הדברים יסתיימו בטוב.

כך, הפילוסוף הוא החלוץ והנביא אשר מבשר לבני האדם על קיום הטוב ועל אשר הוא מסוגל לתרום להם.

נתונים נוספים