מופשט בלתי נתפש

 

מופשט בלתי נתפש

המושג אושר בעברית קשור ל"אישור" ולפיכך יש לו שורש משותף לרעיון של יחס בין גורמים, אשר לא ניתן למצאו באנגלית. שלא כמו מושג האושר בעברית, המלה בשפה האנגלית לאושר איננה אומרת דבר זולת תיאור חיצוני הקושר את הדבר לתחושת שמחה. בפועל, אומר הדבר שלמעשה אין בשפה האנגלית אושר כמושג.

יש השלכות מעשיות הרות משמעות לאי קיומו זה של מושג האושר (במובן זה שהוא אינו מוגדר כהלכה ואז למעשה הוא חסר משמעות ממשית) בחברה המערבית. ראשית לכל אומר הדבר מניעה של בני האדם מלהיות מאושרים במלוא מובן המידה, שכן אושר שאיננו במודעות מושגית מלאה אינו ממלא את התנאי המוכר בלשון העברית לקיומו של מושג זה.

דבר זה נובע מכך שהאושר, בהגדרה, משמעו יחס בין המופשט לפעולת יישומו – ולפיכך, אי קיומו של מושג מתאים אומרת אי קיומו של מופשט, כלומר שבחברה הנתונה המופשט אינו נתפש כהלכה. במצב כזה אין מה לדבר על יחס בין מופשט למוחש או בין רעיון למעשה.

נתונים נוספים