ירושת האבות

 

ירושת האבות

כשאני מנסח או יוצר נוסחה חדשה של דברים, רעיונות וכיוצא בזה, עלי לזכור שאני מארגן מחדש מאגר זיהויים שניתן לי: המושגים; החומר המושגי, המילים, נמסרו לי כמתנה על ידי דורות קודמי לצרכי משמרת, יצירה וטיפוח לדורות העתיד. שימוש נכון בהם יבנה קומה נוספת על מגדלי הפאר של העבר. שימוש מוטעה בהם יגרום להם נזק. לא מן הנמנע הוא שהזלזול והבוז שמייחסים אנשים לערכי העבר נובעים משימוש לקוי כזה. בין משימותינו המתמידות היא זו שבה אנו מצווים להעריך את מורשת הדורות הקודמים ובתוכה, קודם כל, את השפה שהורישו לנו, שהיא זו שמאפשרת לנו את מה שביסוד כל פעולתנו כבני-אדם: לחשוב.

נתונים נוספים